Blog 24/01/2024

Intervju sa Aleksandrom Panić – CIIB Account Manager

Written by Aleksandra Panic

Diplomirani si sociolog, na koji način ti primarno obrazovanje pomaže u svakodnevnom poslu? 
 

Kroz studije sociologije dobila sam priliku da usvojim dragocene analitičke sposobnosti, koje su se ispostavile kao ključne u mojoj poslovnoj svakodnevnici. Razvijanje i negovanje veština poput sagledavanja celokupne situacije i prikupljanja podataka, donošenja zaključaka na osnovu analize istih, postavljanje i provera hipoteza, uzročno-posledično povezivanje, objektivnost, i razumevanje različitih perspektiva pomaže mi mnogo prilikom rešavanja kompleksnih problema i strategijskog planiranja. Takođe, pored empirijskog dela i samo shvatanje teorije i obilja socioloških teoretskih pravaca svakodnevno doprinosi razvijanju šireg pogleda u odnosu na razumevanje raznih situacija ili poslovnih izazova. Objektivnost, svestranost i odsustvo pristrasnosti su veštine koje se mogu primeniti na skoro sve životne sfere, ne samo na posao.  
 

Kada si započinjala svoju karijeru, u kom pravcu si želela da se ona razvija? 
 

Nakon osnovnih studija, moj san bio je baviti se istraživačkim poslom. Sve mi je to bilo jako interesantno, poput detektivskog posla – sakupljaš tamo neke podatke, analiziraš, sklapaš neku širu sliku, dok ne dođeš do zaključka.  

Međutim, kako je tehnologija rapidno napredovala i digitalizacija samog poslovnog sveta postajala sve pristunija i izvesnija, tako su se i moja interesovanja promenila. Počele su da me zanimaju teme vezane za tehnologiju i digitalni rad. Shodno tome počela sam da radim u digitalnom marketingu, oblasti koja povezuje sve – od kreativnosti do inovacije, tehnologije i ljudskog faktora. Iako sam u međuvremenu promenila industriju, upravo taj spoj  digitalnog rada i ljudi je nešto u čemu uživam i dan danas, na svojoj trenutnoj poziciji. 😊 

Napredovala si na poziciju Account Managera, šta ti je novo i zanimljivo donela ova pozicija? 
 

Prelazak na poziciju Account Managera, donela mi je novu dimenziju svestranosti i naravno, više odgovornosti. Rad sa različitim sektorima poslovanja, rukovođenje različitim timovima i klijentima, strategijsko planiranje, kao i usvajanje i razumevanje drugačijih pristupa, doprinose mom neprestanom ličnom i profesionalnom razvoju. 

Šta te najviše motiviše u poslu, a šta u privatnom životu? 
 

U poslu me najviše motiviše ostvarivanje definisanih ciljeva, dobra saradnja sa kolegama, mogućnost eksperimentisanja s različitim pristupima, te kombinacija razlicitih sfera poslovanja. U privatnom životu, porodica je moj glavni izvor motivacije. 
 

I za kraj, gde sebe vidiš u narednih 5 godina?

Gledajući pet godina unapred, vidim se, nadam se, pre svega kao srećnu i zdravu. 😀  Volela bih otkriti nove hobije i naći vremena da se zapravo bavim njima. Želim da nastavim da kontinuirano radim na ličnom, ali i na profesionalnom razvoju. 

Takođe, volela bih da optimizujem svoje svakodnevno okruženje, u smislu pronalaska balansa između urbanog života u gradu i nekog mirnijeg, sporijeg života u prirodi/na selu. Ne znam koliko je ovo trenutno ostvarivo, ali nadam se da ću za 5 godina biti bar jedan korak bliže ostvarenju ovog cilja. 😊