Blog 13/02/2024

Notion: alat za uspešnu organizaciju rada

Written by Berki Arpad

Notion platforma je jedan fascinantan alat stvoren da unapredi način na koji upravljamo poslom. Bez obzira na radno mesto, Notion pruža mogućnost za optimizaciju radnih procesa. U našoj kompaniji je to glavna spona komunikacije između različitih timova i služi za brzu komunikaciju kao i za bolji pregled zadataka koji su u procesu realizacije.  

Centralizovana platforma za informacije 

Sama platforma ja napravljena da centralizuje sve informacije na jednom mestu kako ne bi došlo do “lutanja” na različitim platformama. Pruža mogućnost da se menjaju različiti prikazi samih procesa kako bi se lakše omogućio pregled.  

Različiti prikazi projekata 

Za isti projekat moguće je napraviti različite prikaze kako bi ljudi mogli da se organizuju na način na koji to njima najviše odgovara. Od mogućih prihaza su nam dostupne fleksibilne tabele, liste i kanban.  

Ova različitost u samom prikazu projekta pruža mogućnost izmene samog projekta gde će se svi ostali prikazi automatski ažurirati i izmenjivati. Ovo znatno skraćuje proces prikaza i pruža nam mogućnost jednog ažuriranja projekta i on će biti automatski ažuriran na svim prikazima.  

Efikasna komunikacija i organizacija 

Kako bi se komunikacija nesmetano obavljala između svih članova tima, Notion nam pruža mogućnost da ostavljamo komentare za svaki segment stranice kao i da tagujemo ljude za neke određene zadatke kako bi oni obratili pažnju na njih. Takođe je moguće ostavljati podsetnike za različite delove samog projekta kao i automatski podesiti neki vremenski potsetnik za svakog zaposlenog u projektu posebno. Ovim načinom se ubrzava komunikacija i ostvaruje se veća efikasnost i u samom rešavanju potencijalnih problema, a smanjuje se mogućnost da se previde ili zaborave koraci u procesima.  

Praćenje ciljeva i rokova 

Pošto postoje tokovi u toku rada, Notion nam pruža mogućnost da pratimo postavljene ciljeve i rokove. On će nas blogovremeno obaveštavati o postignutim kratkoročnim kao i dogoročnim ciljevima, a isto tako će nam davati i prikaz o samom napretku projekta. Zahvaljujući ovome, možemo vrlo lako da pratimo manje zadatke, kao i da pratimo pravac i smer ka našem cilju kako ne bi smo skrenuli sa njega i možda unapred već videli potencijalni problem koji će se možda javiti na putu i na vreme reagovati. Takođe, ovo praćenje zadataka u samom projektu nam pruža mogućnost da pratimo celokupan razvoj i ne dozvolimo da skrenemo sa glavnog cilja.  

Prilagodljivost platforme 

Veoma cool stvar koju nam Notion pruža je njegova prilagodljivost projektima. Pomoću njega se mogu praviti obrasci, baze podataka kao i “custom” prostori (stranice) koje korisnici mogu da optimizuju kako god oni žele kako bi olakšali sebi rad kao i celom timu svom. Moguće je kačiti na ovim mestima dokumente, video, tutorijale, slike itd. 

Mobilnost 

Poslednje što bih želeo da istaknem za sam Notion je njegova mobilnost. Kompletna platforma je online sto pruža mogućnost korišćenja sa bilo kog smart uređaja koji ima internet konektciju i browser. Svi podaci će biti sačuvani između korisnika bez obzira ko koristi koji uređaj što pruža fleksibilnost i po tom pogledu.