Blog 17/11/2023

Stvaranje granica: Kako razdvojiti posao i privatni život u hibridnom/remote radnom okruženju

Written by Teodora

Tradicionalni način rada u kancelariji podrazumeva jasno razgraničavanje mesta rada u kome obavljamo radne zadatke. Ali kada pričamo o hibridnom ili remote načinu rada, jako je važno napraviti razdvajanje između poslovnog i privatnog života. To je ključno za održavanje zdravog balansa, a u nastavku se nalaze nekoliko koraka koji vam mogu biti od pomoći kako biste to održali (ili uspostavili):

Određeni prostor za rad

Važno je „locirati“ prostor koji je predviđen za obavljanje radnih zadataka, a koji je koliko god je to moguće, odvojen od prstora koji je namenjen za privatni život. Ovo bi trebalo da pomogne da se na mentalnom nivou razdvoji rad od opuštanja.

Postavljanje jasnih granica

Radno vreme je obično već definisano, te ga se treba pridržavati. Članovi porodice ili osobe sa kojima živite bi trebalo da budu upoznate sa vašim radnim vremenom kako biste imali što manje distrakcije.

Kreiranje dnevnog rasporeda

Planirajte svoj radni dan sa struktuiranim rasporedom koji uključuje vreme za radne zadatke, pauze i lične aktivnosti. Držite se rasporeda kako biste održali rutinu.

Odeća

Ono što može pomoći je i oblačenje kao da idete na posao jer se um na ovaj način prebacuje sa ličnog na profesionalni “režim”.

Isključivanje i odvajanje

Potrudite se da ne proveravate mailove i druge poruke koje su u vezi sa poslom, a van radnog su vremena.

Iskoristite fleksibilnost rada van kancelarije

Svi znamo koliko je potrebno vremena do kancelarije i koliko vremena se potroši u prevozu. Iskoristite prednost fleksibilnosti koju rad od kuće nudi. Planirajte lične aktivnosti, vežbanje i vreme sa porodicom tokom vremena koje biste inače provodili na putu do posla.

Zapamtite da postizanje ravnoteže između posla i ličnog života u radnom okruženju van kancelarije zahteva kontinuiran proces i može zahtevati eksperimentisanje da biste pronašli šta najbolje funkcioniše za vas.

Da li primenjujete još neke od tehnika i koje za vas najbolje funkcionišu?