Blog 26/01/2024

Veštačka inteligencija i nove mogućnosti na tržištu rada

Written by Milan Ristic

Veštačka inteligencija je iz temelja promenila način na koji obavljamo svoje poslove. I dok mnogi strahuju za svoja radna mesta i vide veštačku inteligenciju kao pretnju, drugi je posmatraju kao nešto što treba da nam olakša posao i oslobodi nas dosadnih zadataka. Fokus ovog teksta će stoga biti na pozitivnim aspektima veštačke inteligencije i novim poslovnim prilikama koje ona nudi.

Veštačka inteligencija – samo još jedna u nizu alatki

Čovečanstvo važi za izuzetno domišljatu vrstu. Još od praistorije stalno izmišljamo nove stvari koje nam olakšavaju život: vatra, točak, parna mašina, struja, telefon, internet… Svaki od ovih izuma imao je za cilj da pomogne čoveku i reši neku njegovu konkretnu potrebu. Isti je slučaj i sa veštačkom inteligencijom. Dok smo ranije npr. morali da čitamo desetine strana nekog dokumenta kako bismo našli baš onu jednu informaciju koja nam treba, sad to možemo učiniti u roku od samo par minuta.

Naravno, kao i sa svim drugim izumima, i sa veštačkom inteligencijom se javljaju razni novi izazovi. Između ostalog, to su: privatnost i zaštita podataka, etičnost upotrebe i autorska prava. Jedan od tih izazova su svakako i promene na tržištu rada.

AI automatizacija – koja zanimanja su najugroženija?

Smatram da je pogrešno uopšte pričati o „ugroženim“ zanimanjima. Naravno, postoje branše koje brže ili sporije uključuju AI tehnologije u svoje poslovanje i time svoje radnike čine efikasnijim. Međutim, to ni izdaleka ne znači da AI može u potpunosti da zameni ljude na tim pozicijama. Bar ne još.

U primeni AI tehnologija svakako prednjače oblasti IT-ja i marketinga. Dok je u IT-ju primetna manja potreba za ulaznim pozicijama, dobri IT-stručnjaci su i dalje na ceni. Uloga juniora danas je svakako drugačija nego što je bila pre nekoliko godina i to je normalno. Niko više ne očekuje da pišete ručno na stotine linija koda, kada taj posao može obaviti veštačka inteligencija. Međutim, za ocenu kvaliteta tog koda i njegovo uklapanje u širu sliku trenutnog projekta i dalje su potrebni ljudi. Takođe, poznavanje AI-ja i rada sa njim postoje preduslov za sve više zanimanja, i to ne samo u IT sektoru.

Sličan je slučaj i sa marketingom, naročito content marketing-om. I ovde radnik pomoću AI-ja može da proizvede mnogo više sadržaja nego što je mogao pre, ali je isto tako i ovde potrebno prekontrolisati taj sadržaj i prilagoditi ga potrebama konkretnog sajta, odnosno klijenta. Takođe, kvalitet takvog sadržaja umnogome zavisi od kvaliteta instrukcije koji je dat AI-ju, što otvara mogućnosti za razne nove pozicije i dovodi nas do glavne teme ovog članka, a to je:

Koje nove poslove će AI stvoriti?

Kao što je već pomenuto, većina AI modela se i dalje oslanja na instrukcije koje dobija od ljudi. Stoga sve bitnija postaje veština komuniciranja sa AI-jem, kako bi se dobili željeni rezultati. Mnoge kompanije u međuvremenu zapošljavaju ljude na pozicijama prompt engineer-a, koji su zaduženi sa osmišljavanje promptova (instrukcija) za AI modele. Dobra stvar je što za ovu poziciju uglavnom nije potrebno programersko znanje, već samo razumevanje rada AI modela. Dobra polazna tačka za dalje učenje su svakako smernice OpenAI-ja.

Sve veća želja malih i velikih kompanija da integrišu AI u svoje poslovanje takođe otvara mogućnosti za razne konsultantske usluge. Tu na scenu stupaju stručnjaci za integraciju AI tehnologija, koji treba da identifikuju oblasti poslovanja u kojima se AI može primeniti. Takođe, sve bitnije postaje i obučavanje ljudi za rad sa AI-jem, što otvara nove pozicije za predavače i trenere.

Treneri su takođe potrebni i za kreiranje novih AI modela, jer da bi neki AI model uopšte postao „pametan“ potrebni su mu sati i sati treniranja od strane ljudi. Posao AI trenera podrazumeva da komunicirate sa AI-jem i govorite mu kad je u pravu, a kada greši. Ovo se može porediti sa vaspitavanjem deteta ili treniranjem kućnog ljubimca.

Kako se AI bude razvijao, tako će i zakoni koji ga regulišu postati sve stroži. Stoga je zamislivo da će kompanijama sve više biti potrebne osobe poput AI Compliance Manager-a, koje su zadužene za primenu i poštovanje zakonskih okvira u oblasti veštačke inteligencije.

AI – prilika, a ne pretnja

Svakim novim izumom tržište rada se menja i to je prirodno. Na nama je da te promene prihvatimo i što bolje im se prilagodimo. AI zato treba posmatrati kao nešto što treba da nam olakša svakodnevni posao i oslobodi nas dosadnih, repetitivnih radnji. U prilog tome ide i istraživanje koje pokazuje da korišćenje AI tehnologija može poboljšati work-life-balance time što ostavlja više vremena za zanimljive zadatke. Zato, umesto da posmatramo veštačku inteligenciju kao konkurenciju, trebalo bi da na nju gledamo kao na dopunu našeg rada i iskoristimo poslovne prilike koje nam ona pruža.