Blog 06/06/2023

Zašto su svakom online shop-u potrebni category tekstovi?

Written by Milan Ristic

Online trgovina doživljava nezapamćeni procvat. U takvom okruženju izazov je izdvojiti se od konkurencije i dizajnirati sopstvenu web stranicu tako da bude što originalnija i uverljivija za čitaoce. Tu stupaju na scenu category tekstovi, koji ne samo da informišu potencijalne kupce o sadržaju određene kategorije u web prodavnici, već pružaju i vredne informacije pretraživačima i na taj način povećavaju vidljivost online prodavnice na mreži. Ali kako najbolje pristupiti pisanju category tekstova? I šta čini jedan category tekst kvalitetnim? Odgovore na ova i druga pitanja pronaći ćete u ovom tekstu.

Kako pristupiti pisanju category teksta?

Iako je pisanje kreativan proces, i tome se može se pristupiti sistematično, tako što ćemo prilikom pisanja slediti određene korake. Ti koraci mogu nam pomoći da se fokusiramo na potrebe naše ciljne publike i pronađemo ideje za sadržaj i strukturu teksta čak i kada nam nedostaje potrebna inspiracija.

Istraživanje ključnih reči (Keyword research)

Pre nego što počnete sa pisanjem, važno je temeljno istražiti temu. Najbolje je to učiniti tako što ćete se informisati o ključnim rečima koje su relevantne za tu temu. Istraživanjem ključnih reči možemo da prepoznamo šta ljudi najčešće pretražuju kada žele da kupe proizvode iz određene kategorije. Na taj način stičemo i dobar pregled teme i znamo na šta bi trebalo da se fokusiramo tokom pisanja.

Short Tail vs. Long Tail Keywords

U tekstu ne treba koristiti samo ključne reči koje imaju veliki obim pretrage, već i one koje se traže manje. Prednost ovih ključnih reči je što je konkurencija manja i samim tim se lakše postiže bolje rangiranje u rezultatima pretrage. Takve ključne reči nazivaju se Long Tail Keywords i obično su specifičnije od tzv. Short Tail Keywords, koje obuhvataju širi opseg teme i imaju veći broj pretraga. Takođe postoje i Mid Tail Keywords, koje se nalaze negde na sredini. To se najbolje može videti na sledećem primeru:

  • Short Tail Keyword:     monitori
  • Mid Tail Keyword:       gaming monitori
  • Long Tail Keyword:     najbolji gaming monitori 27 inča

Dobar category tekst treba dakle da bude optimalna kombinacija ove tri vrste ključnih reči. Takođe, trebalo bi koristiti sinonime kako bismo pokrili i slične upite. Na primer, za monitore to mogu biti izrazi poput računarski monitor, PC monitor i ekran.

Osmislite jasnu strukturu

Jasna i pregledna struktura teksta ne olakšava samo čitanje teksta, već vodi i do boljeg rangiranja na Guglu. Važno je da se ključne reči pojavljuju u naslovima i da su naslovi označeni kao takvi u HTML kodu. Category tekst obično sadrži jedan glavni naslov, koji je označen HTML oznakom «H1», kao i podnaslove, koji su obično označeni sa «H2» i «H3».

Odredite ciljnu publiku i ton teksta

Prilikom pisanja category tekstova važno je uvek imati ciljnu grupu na umu, budući da ona utiče na ton kojim će se pisati tekst. Na primer, ako se obraćate mlađoj publici, tada bi komunikacija trebalo da bude opuštena i neformalna. Ako vašu web stranicu uglavnom posećuje starija publika, tada se preporučuje formalniji ton. Idealno je da ton odredite još na samom startu i da koristite isti ton za sve tekstove na svojoj web stranici.

Slikoviti primeri

Category tekst treba da sadrži što više primera koji pokazuju kako proizvod iz određene kategorije može biti koristan kupcu. Važno je ne samo navesti osnovne tehničke karakteristike proizvoda, već čitaocu pružiti i slikovite primere kako proizvod može olakšati njegov život. Na primer, umesto da pričamo o tome koliko gigabajta memorije ima neki mobilni telefon, možemo reći da je memorija dovoljna za čuvanje hiljada fotografija. Ili umesto da nabrajamo različite funkcije pametnih satova, možemo slikovito objasniti kako funkcija praćenja sna može doprineti boljem snu.

Pišite vanvremenski i uopšteno

Svet tehnologije je podložan brzim promenama. Ono što danas važi za najsavremenije, sutra već može biti zastarelo. Stoga je važno da category tekst bude napisan vanvremenski i uopšteno, tako da se ne mora menjati svakih par meseci. Umesto da preporučujete određene modele, pružite čitaocu opšti pregled kategorije proizvoda i istaknite najvažnije karakteristike uređaja na koje treba da se obrati pažnja. Naravno, tekstovi će sa vremena na vreme zahtevati doradu i ažuriranje, ali što su uopšteniji, to će duže biti relevantni.

Koristite kraće pasuse i bullet points

Kratki pasusi mogu znatno poboljšati tečnost teksta i zadržati pažnju čitaoca do samog kraja. Još jedan način da se tekst učini jasnijim jeste korišćenje bullet points-a. Oni su posebno pogodni za navođenje različitih svojstava proizvoda ili za navođenje faktora koji su važni pri donošenju odluke o kupovini.

Korišćenje internih linkova

Takođe je korisno u tekst ubaciti linkove do sličnih stranica u prodavnici ili do proizvoda sa određenim karakteristikama. Ovo omogućava čitaocu da direktno klikne na link i otvori tip proizvoda o kome je reč. Na taj način čitalac ostaje duže na web stranici, čime se povećava šansa da od njega postane kupac. Interni linkovi takođe pomažu Google-u da bolje razume strukturu web sajta, te stoga imaju dvostruku korist.

Koristite pozive na akciju

Poziv na akciju (poznat i kao CTA – Call to Action) takođe može biti koristan za zadržavanje kupaca na web stranici. Na primer, možete pozvati kupca da detaljnije pogleda ponudu ili ga uputiti na određene promocije. Dobro sročen poziv na akciju podstiče čitaoca da se detaljnije pozabavi sadržajem web stranice, što dodatno povećava šanse da od njega postane kupac.

Zaključak – značaj category tekstova za korisnike i SEO

Category tekstovi ne pomažu samo čitaocima da se snađu u moru proizvoda, već mogu i znatno poboljšati rangiranje web stranice na Google pretraživaču. Stoga su neizostavan deo optimizacije web sajta (SEO). Za razliku od plaćenog oglašavanja, koje pruža kratkoročne rezultate, category tekstovi dugoročno poboljšavaju poziciju web stranice i stoga su na duže staze isplativiji.

Ako posedujete online shop i želite da kreirate category tekstove za njega, nadamo se da ste ovim tekstom stekli dobru osnovu za to. Međutim, kao i u svemu ostalom, preporučljivo je osloniti se na stručno znanje i koristiti usluge profesionalnih copywriter-a. Mi CIIB-u pišemo category tekstove za različite klijente i pokrivamo širok spektar tema. Slobodno nas kontaktirajte povodom toga i iskoristite našu stručnost da poboljšate svoje rangiranje na Google-u!